ხშირად დასმული კითხვები

თითქმის ყველა ამპუტირებული განიცდის დეპრესიას მოკვეთილი კიდურის გამო, ეს ბუნებრივია, თუმცა უნდა გახსოვდეთ, რომ ამგვარი გამოწვევის წინაშე დგას ადამიანების დიდი ჯგუფი და თქვენ არ ხართ ერთადერთი ვისაც უწევს მასთან გამკლავება. აბსოლუტური უმრავლესობა პაციენტებისა კი წარმატებით გადის ადაპტაციას ახალ რეალობასთან და აგრძელებს სრულფასოვან ცხოვრებას.

ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ არ განმარტოვდეთ საკუთარ პრობლემებთან, ღიად ისაუბროთ მათზე სხვებთან და, ასევე  სხვათა გამოცდილებაც გაიზიაროთ. საპროთეზო რეაბილიტაციის პროცესი ამგვარი კომუნიკაციის კარგ შესაძლებლობას იძლევა.

ახლობლების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს. თუ გრძნობთ, რომ გიჭირთ დამოუკიდებლად გამკლავება ამ მდგომარეობასთან, სპეციალისტს  მიმართეთ დახმარებისთვის. იგი მოგცემთ რჩევას, თუ როგორ გაუმკლავდეთ სტრესს, დეპრესიასა თუ შფოთურ მდგომარეობას.

ეს დამოკიდებულია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ტაკვის მდგომარეობაზე, მცდარია გავრცელებული აზრი იმის შესახებ, რომ თითქოს პროტეზირება ამპუტაციდან მინიმუმ 6 თვის შემდეგ უნდა დაიწყოს. პირიქით, რაც უფრო ადრე მოხდება ხელოვნური კიდურის მორგება, მით მეტია წარმატების შანსი. ნაოპერაციები არის სრულ შეხორცებამდე, ცხადია, ქირურგის მკურნალობა და მეთვალყურეობაა  საჭირო. საპროტეზო რეაბილიტაცია შესაძლებელია დაიწყოს პოსტოპერაციული პერიოდის დასრულებისთანავე, ანუ ქირურგიული ოპერაციით გამოწვეული პრობლემების ალაგებისთანავე. თუ ჭრილობა დროულად შეხორცდა და პაციენტის აქვს სათანადო ფიზიკური კონდიცია, პროთეზირება ამპუტაციდან 2 თვეშიც შესაძლებელია. ეს საშუალებას მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ ხანგრლივი წოლითი რეჟიმით გამოწვეული ისეთი არასასურველი გართულებები, როგორიცაა სახსრების კონტრაქტურა (მოძრაობის შეზღუდვა სახსარში), ჰიპოდინამიით გამოწვეული ზოგადი პრობლემები და სხვა.  

უმჯობესია არ გადადოთ პირველადი კონსულტაცია, რათა შეფასდეს თქვენი მდგომარეობა და შეირჩეს თქვენთვის საჭირო ორთოპედიული მოწყობილობის ტიპი. პირველადი კონსულტაციისას, თქვენ ასევე მიიღებთ ინფორმაციას პროთეზის ტიპების შესახებ, თუ როგორ მოემზადოთ პროთეზირებისთვის, თუ როგორ მოიძოთ სახელმწიფო დაფინანსება და ა.შ. ეს სერვისი ჩვენს ცენტრში უფასოა.

    • პაციენტმა, როგორც კი შეძლებს, უნდა დაიწყოს ყავარჯნებით ან სასიარულო ჩარჩოს („ჭოჭინის“)   დახმარებით გადაადგილება.

დამწოლი ნახვევის დადება მუხლსქვედა ტაკვზე

დამწოლი ნახვევის დადება მუხლსზედა ტაკვზე

  • პროთზირებამდე რეკომენდებული ვარჯიშები

პაციენტმა უნდა ჩაიტაროს ვარჯიში კუნთური ძალის გაძლიერებისთვის  და სახსრებში ნორმალური მოძრაობის სიფართის აღსადგენად, ასევე ბალანსისა და კოორდინაციის გაუმჯობესებისთვის.

ვარჯიშის სწორად შესრულება უნდა შეძლოთ დამოუკიდებლადაც. ეცადეთ ივარჯიშოთ რეგულრულად: ვარჯიშის  პროგრამა, რომელიც შეიძლება ჩაატაროთ  სახლის პირობებში  დამოუკიდებლად:

ვარჯიში მუხლქვედა ამპუტაციის მქონე პაციენტებისთვის

ვარჯიში მუხლზედა ამპუტაციის მქონე პაციენტებისთვის

 

პირველადი პროტეზირების პროცესი გრძელდება რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. ეს ინსტიტუციური პროცესია – უნდა ჩატარდეს საპროთეზო ორთოპედიულ ცენტრში. მცდარია მოსაზრება, თითქოს სრულფასოვანი პროთეზირების განხორციელება სახლის პირობებშიც შესაძლებელია. საპროთეზო რეაბილიტაცია კომპლექსურია, გულისხმობს სხვადასხვა პროფილის პროფესიონალის ჩართულობასა და სპეციალური ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის არსებობას. იგი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: პაციენტის შეფასება, დანიშნულების განსაზღვრა, ზომების აღება და ყალიბის დამზადება, პროთეზის მორგება და ადაპტაცია, სასიარულო ვარჯიში – ფიზიოთერაპია.

ფანტომური ტკივილის შესახებ

ზოგ შემთხვევაში პაციენტს აღენიშნება ფანტომური ტკივილი ან შეგრძნება. მაგალითად არ არსებული კიდურის ნაწილში მოჭერის შეგრძნება და სხვა. თუ ეს ძალიან შემაწუხებელია მიმართეთ თქვენს მკურნალ ექიმს დახმარებისთვის, უმრავლეს შემთხვევაში  ფანტომური ტკივილი მცირდება და გაივლის ხოლმე პროთეზით სიარულის დაწყების შემდეგ. მოლოდინი პროთეზირების შედეგზე

როგორი მოლოდინი უნდა გქონდეთ პროთეზირებისგან

სხვადასხვა ადამიანს აქვს განსხვავებულად. ზოგს  უფრო მეტი მოლოდინი აქვს პროთეზირებისგან, ვიდრე ეს რეალისტურად შესაძლებელია მის შემთხვევაში, სხვა კი პირიქით უიმედოდ უყურებს მომავალს, ამიტომ  საჭიროა პაციენტის  სწორი ინფორმირებულობა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, მისი პერსპექტივების და რეაბილიტაციური შედეგების შესახებ.

ეს დამოკიდებულია როგორც ობიექტურ ფაქტორებზე – პაციენტის ასაკი, ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობა, კიდურის ამპუტაციის დონე, ასევე, მნიშვნელოვანია მისი მოტივაცია და აქტიური პოზიცია. სათანადო ნების, ძალისხმევისა და მიზანსწრაფვის გარეშე, რაც არ უნდა ძლიერი „მხარდამჭერთა“ გუნდი ჰყავდეს გარშემო, შედეგი ვერ მიიღწევა. შემთხვევათა უდიდეს უმრავლესობაში საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის პროცესი წარმატებულია და მთავრდება პაციენტის მობილურობის აღდგენით.