2022
1994 წლიდან
რეგისტრირებულ პაციენტთა რაოდენობა
12,435
ორთოპედიული ნაკეთობის/სერვისის რაოდენობა
977
26,707
საპროთეზო მომსახურების რაოდენობა
137
8,027
გაცემული ორთეზების/სერვისის რაოდენობა
840
18,680