2023
1994 წლიდან
რეგისტრირებულ პაციენტთა რაოდენობა
12,978
ორთოპედიული ნაკეთობის/სერვისის რაოდენობა
898
27,605
საპროთეზო მომსახურების რაოდენობა
227
8,254
გაცემული ორთეზების/სერვისის რაოდენობა
658
19,338