ეს არის სქოლიოზის მკურნალობის ინოვაციური მეთოდი ბრიტანელი სპეციალისტებისგან. კომპანია „სპაინკორის“ (SpineCor) უნიკალური კორსეტი არ ზღუდავს მოზარდის მოძრაობასა და განვითარებას.

იგი მოწოდებულია ხერხემლის 15 – 50 ° გამრუდებების საკორექციოდ ბავშვებში  5 წლის ასაკიდან და მოზრდილებში. მეთოდის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მყარი კორსეტისგან განსხვავებით, დინამიური კორსეტი არ ზღუდავს ბავშვის ბუნებრივ განვითარებასა და მოტორიკას და არ იწვევს კუნთების ატროფიას.

იგი წარმოადგენს სპეციალური ქსოვილით დამზადებული ღვედების სისტემას, რომელიც და ააქტიურებს კუნთების სამიზნე ჯგუფს და ხელს არ უშლის ჩვეულ მოძრაობებს. გაიგეთ მეტი

სპაინკორი საქართველოში