ეს არის სქოლიოზის მკურნალობის ინოვაციური მეთოდი ბრიტანელი სპეციალისტებისგან. კომპანია „სპაინკორის“ უნიკალური კორსეტი  არ ზღუდავს მოზარდის მოძრაობასა და განვითარებას.

მკურნალობის სრული კურსი გულისხმობს საშუალოდ 18 თვიან ციკლს (დინამიური კორსეტის მორგება და 8-14 სავარჯიშო ვიზიტი). საკვალიფიკაციო მონაცემები წინასწარ იგზავნება ინგლისში.

SpineCor მკურნალობის დინამიური მეთოდი, რომელიც ეფექტურობით აღმატება ტრადიციულ, მყარი კორსეტით მკურნალობის მეთოდს, მოწოდებულია ხერხემლის 15 – 50 ° გამრუდებების საკორექციოდ ბავშვებში  5 წლის ასაკიდან და მოზრდილებში. მეთოდის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ მყარი კორსეტისგან განსხვავებით, დინამიური კორსეტი არ ზღუდავს ბავშვის ბუნებრივ განვითარებასა და მოტორიკას და არ იწვევს კუნთების ატროფიას.
იგი წარმოადგენს სპეციალური ქსოვილით დამზადებული ღვედების სისტემას, რომელიც და ააქტიურებს კუნთების სამიზნე ჯგუფს და ხელს არ უშლის ჩვეულ მოძრაობებს.

სპაინკორი საქართველოში