თანადგომა

მუდმივად შემცირებადი ბიუჯეტის პირობებში იძულებული ვართ მოგმართოთ თქვენ, ადამიანებს, ვასაც შეგიძლიათ თუნდაც მცირედი თანხით თანადგომა გამოხატოთ ფონდის მიმართ. ჩვენთვის ყოველ ლარს მნიშვნელობა აქვს. თქვენი თანადგომით შესაძლებელი გახდება ნორმალური ცხოვრების შანსი დავუბრუნოთ ფონდში რეგისტრირებულ ასეულობით ადამიანს.

ჩვენი რეკვიზიტებია:
საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის
ქართული ფონდი

საიდენტიფიკაციო კოდი:  202218180

საბანკო რეკვიზიტები:
თი-ბი-სი ბანკი, მარჯანიშვილის ფილიალი
თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა 7
კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE12TB1100000107700244– GEL;