ზედა კიდურების ორთეზები

ზედა კიდურის ორთეზი არის  მოწყობილობა, რომელიც ემსახურება ზედა კიდურის სხვადასხვა უბნის ფუნქციისა და სტრუქტურის გაუმჯობესებას. დანიშნულების მიხედვით განასხვავებენ ორ ძირითად ტიპს:

  • სტატიკური ორთეზი, რომელიც  ზღუდავს კიდურის მოძრაობას და აქვს ხისტი სტრუქტურა. იგი ჩვეულებრივ გამოიყენება ძვლების მოტეხილობებისას და ასევე, მყესებისა თუ ნერვების დაზიანებებისას.
  • დინამიური ორთეზი, რომელიც იძლევა კიდურის მოძრაობის შესაძლებლობას, მაგრამ მხოლოდ საჭირო ოდენობით. დინამიური ორთეზი ძირითადად გამოიყენება კუნთოვანი სისუსტისა და სპასტიურობის დროს.

იხილეთ ნიმუშები