ცენტრში გერმანიის საელჩოს ფინანსური დახმარებით დამონტაჟდა სპეციალური პლატფორმა შშმ პირთათვის. პლატფორმა ძრითადად მოემსახურება დორმიტორით მოსარგებლე, მეტწილად საქართველოს შორეული კუთხეებიდან ჩამოსულ პაციენტებს. 

გერმანიის საელჩოს საჩუქარი