სტატისტიკა

2019
1994 წლიდან დღემდე
რეგისტრირებულ პაციენტთა რაოდენობა
11,386
მიწოდებული სერვისის საერთო რაოდენობა
1,201
23,758
დამზადდებული პროთეზების საერთო რაოდენობა
276
7,583
გაცემული ორთეზებისა და სერვისის საერთო რაოდენობა
949
16,211

დაგვიკავშირდით

ჩვენი მისამართია:  ბელიაშვილის 143A (“საგას” შენობის, N145, უკან)
ტელ: 252 2899. ტელ/ფაქსი: 252 0073; 252 2899
info@gefpor.ge
ortho@gefpor.ge

© 2018 ყველა უფლება დაცულია

შექმნილია Utoweb-ში