სტატისტიკა

2018
1994 წლიდან დღემდე
რეგისტრირებულ პაციენტთა რაოდენობა
10,939
მიწოდებული სერვისის საერთო რაოდენობა
1,098
22,557
დამზადდებული პროთეზების საერთო რაოდენობა
246
7,307
გაცემული ორთეზებისა და სერვისის საერთო რაოდენობა
852
15,262

დაგვიკავშირდით

ჩვენი მისამართია:  ბელიაშვილის 143A (“საგას” შენობის, N145, უკან)
ტელ: 252 2899. ტელ/ფაქსი: 252 0073; 252 2899
info@gefpor.ge
ortho@gefpor.ge

© 2018 ყველა უფლება დაცულია

შექმნილია Utoweb-ში