სპაინკორ დინამიური კორსეტით მკურნალობის პირველი შედეგები

18 თვეა, რაც სპაინკორი საქართველოშია. უკვე შეგვიძლია გავაანალიზოთ სპაინკორ-მეთოდით მკურნალობის პირველადი სტატისტიკა: კორსეტის ტარების 6-დან 18 თვემდე ხანგრძლივობით სულ 6 პაციენტი (1 ვაჟი, 5 გოგონა), ასაკი: 13-18, ძირითადი მრუდის კუთხე 28 – 72 გრადუსი 5 პაციენტთან - სკოლიოზის მრუდი შემცირდა საშუალოდ 4 გრადუსით (გაუმჯობესება). 1 გოგონასთან - 14 წლის, რისერი 4: 4 +, გამრუდების კუთხე - 50 გრადუსი - მრუდი დარჩა უცვლელი (სტაბილიზაცია). ყველა მათგანთან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ტანდეგობა, როგორც კლინიკურად ისე რენტგენოლოგიურად. შემცირდა ხერხემლის სვეტის დევიაცია S1 -თან მიმართებაში კორონალურ სიბრტყეში. ყველა მათგანი აგრძელებს კორსეტის ტარებას. შეგახსენებთ, რომ კორსეტის გამოყენებისთვის რეკომენდებულია გამრუდების კუთხე 15-50 გრადუსის ფარგლებში. უფრო მეტი კობის კუთხე ითვლება საოპერაციო ჩარევის ჩვენებად და დინამიური კორსეტის ტარება განიხილება მხოლოდ საოპერაციოდ მომზადების ჭრილში. ქეისი: ვაჟი - 18 წლის დიაგნოზი : იდიოპათიური სკოლიოზი, მარჯვენა გულმკერდის 42 გრადუსი, მრუდის მწვერვალი T8, მარცხენა წელის 29 გრადუსი -მრუდის მწვერვალი L4, რისერი 5, კორსეტი ტარების ხანგრძლივობა 17 თვე , 20 სთ. დღე-ღამის განმავლობაში. ამჟამად ასაკი - 20 წლის, კლინიკურად ტანდეგობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, კორსეტში გადაღებულ რენტგენოგრამაზე -მარჯვენა გულმკერდის მრუდი 38 გრადუსი, მარცხენა წელის- 27 გრადუსი.

Продолжить чтение სპაინკორ დინამიური კორსეტით მკურნალობის პირველი შედეგები

Строительство нового ортопедического реабилитационного центра на улице Белиашвили

July-August 2013 A tender for selecting the construction company conducted by the Ltd LMC Evaluation Report 201309001ER – ENG – Rev 2 18 September 2013 1st update from the construction…

Продолжить чтение Строительство нового ортопедического реабилитационного центра на улице Белиашвили

Лечение сколиоза динамическим методом

С октября 2018 года фонд сотрудничает с британской компанием Спайнкор. Целью сотрудничества является  внедрение в Грузии динамического метода лечение сколиоза. Полный курс лечения подразумевает в среднем 24-месячный цикл (адаптация к…

Продолжить чтение Лечение сколиоза динамическим методом

Легкий и простой аппарат для стимуляции опущенной стопы (drop foot)

Легкое и эффективное лечение опущенной стопы (drop foot) во время инсульта, травматического повреждения головы и спины,гемиплегии и множественного склероза. Это функциональный электростимулирующий аппарат,приклепляющийся к верхней трети голени. Он анализирует режим…

Продолжить чтение Легкий и простой аппарат для стимуляции опущенной стопы (drop foot)

Подарок посольства Германии – платформа для пользующихся коляской

Благодаря финансовой поддержке посольства Германии в центре была вмонтирована специальная платформа для пользователей лифта. Платформа  в основном будет обслуживать пациентов, пользующихся дормиторием, в основном прибывших из далеких краев Грузии.

Продолжить чтение Подарок посольства Германии – платформа для пользующихся коляской

Официальное открытие нового центра на улице Белиашвили

11 ноября 2015 года был проведен церемониал официального октрытия нового центра протезно-ортопедической реабилитации. На открытии присутствовали особый и полноправный посол Японии в Грузии г-дин Тошио Кайтан, руководитель Тбилисской делегации Международного…

Продолжить чтение Официальное открытие нового центра на улице Белиашвили