18 თვეა, რაც სპაინკორი საქართველოშია. უკვე შეგვიძლია გავაანალიზოთ სპაინკორ-მეთოდით მკურნალობის პირველადი სტატისტიკა:
კორსეტის ტარების 6-დან 18 თვემდე ხანგრძლივობით სულ 6 პაციენტი (1 ვაჟი,
5 გოგონა), ასაკი: 13-18, ძირითადი მრუდის კუთხე 28 – 72 გრადუსი
5 პაციენტთან – სკოლიოზის მრუდი შემცირდა საშუალოდ 4 გრადუსით (გაუმჯობესება).
1 გოგონასთან – 14 წლის, რისერი 4: 4 +, გამრუდების კუთხე – 50 გრადუსი – მრუდი დარჩა უცვლელი (სტაბილიზაცია).
ყველა მათგანთან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ტანდეგობა, როგორც კლინიკურად ისე რენტგენოლოგიურად. შემცირდა ხერხემლის სვეტის დევიაცია S1 -თან მიმართებაში კორონალურ სიბრტყეში.
ყველა მათგანი აგრძელებს კორსეტის ტარებას.
შეგახსენებთ, რომ კორსეტის გამოყენებისთვის რეკომენდებულია გამრუდების კუთხე 15-50 გრადუსის ფარგლებში. უფრო მეტი კობის კუთხე ითვლება საოპერაციო ჩარევის ჩვენებად და დინამიური კორსეტის ტარება განიხილება მხოლოდ საოპერაციოდ მომზადების ჭრილში.

ქეისი:
ვაჟი – 18 წლის
დიაგნოზი : იდიოპათიური სკოლიოზი, მარჯვენა გულმკერდის 42 გრადუსი, მრუდის მწვერვალი T8, მარცხენა წელის 30 გრადუსი -მრუდის მწვერვალი L4, რისერი 5,
კორსეტი ტარების ხანგრძლივობა 17 თვე , 20 სთ. დღე-ღამის განმავლობაში.
ამჟამად ასაკი – 20 წლის, კლინიკურად ტანდეგობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, კორსეტში გადაღებულ რენტგენოგრამაზე -მარჯვენა გულმკერდის მრუდი 38 გრადუსი, მარცხენა წელის- 27 გრადუსი.