ქვედა კიდურების ორთეზირება
(შესავსები ფორმა)

მოძრავი სახსარი
მოძრავი სახსარი