ხშირად დასმული კითხვები

ამ გვერდის აწყობა გვინდა თქვენი დახმარებით. გთხოვთ მოგვმართოთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით.

 

– ამპუტაციის შემდეგ რა დროის განმავლობაში უნდა მიმართოს პაციენტმა საპროთეზო-ორთოპედიულ დაწესებულებას?

მცდარია გავრცელებული აზრი, იმის შესახებ, რომ ამპუტირებულთათვის პროთეზირების დაწყება შესაძლებელია ოპერაციიდან მხოლოდ 6 თვის შემდეგ. სასურველია მოგვმართოთ ტაკვზე ჭრილობის შეხორცებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. ჩვენთან პაციენტს ჩაუტარდება უფასო კონსულტაცია – შეფასდება მისი მდგომარეობა, კვალიფიციური სპეციალიტებისგან მიიღებს სათანადო რჩევებს. თუ პაციენტის საერთო ფიზიკური და ტაკვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, კონსულტაციის ფარგლებშივე მას შეასწავლიან თუ როგორ უნდა მოემზადოს პროთეზირებისათვის.

 

რა ხანგრძლივობისაა მოსამზადებელი პერიოდი და რა მნიშვნელობა აქვს მას?

პირველი პროთეზირებისას მოსამზადებელი პერიოდი გრძელდება არანაკლებ 1 თვისა და იგი მეტად მნიშვნელოვანია საბოლოო შედეგის თვალსაზრისით.ღონისძიებების მიზანია: 1. ტაკვის მომზადება რათა პროტეზირების პროცესი ტექნიკურად შესაძლებელი გახდეს (შეშუპების მოხსნა, ტაკვის ზომის შემცირება..) და 2. პაციენტის მომზადება (საერთო სისუსტის დაძლევა, კუნთების გაძლიერება, კოორდინაციის გაუმჯობესება და ა.შ.) იმ დიდი ძალისხმევისთვის, რის გარეშეც წარმატებული პროთეზირება წარმოუდგენელია.

 

რა იგულისხმება პროთეზირებისათვი ს მომზადებაში?

მომზადებაში იგულისხმება სახლის პირობებში ჩასატარებელი სპეციალური ვარჯიში და ტაკვზე დამწოლი ნახვევის ტარება .

ტაკვზე დამწოლი ნახვევის დადება სპეციალური წესით ხდება. (ელასტიური ბანდის დადება)

 

პროთეზირებისთვის მომზადებისას რა სახის ვარჯიშებია ნაჩვენები?

აქ შეგიძლიათ იხილოთ ვარჯიშები სხვადასხვა შემთხვევებისთვის:

ზოგად-გამძლიერებელი ვარჯიში: ზოგადი ვარჯიში

ვარჯიში მუხლს ზედა ამპუტაციისას: მუხლს ზედა ვარჯიში

ვარჯიში მუხლს ქვედა ამპუტაციისას: მუხლს ქვედა ვარჯიში

 

შესაძლებელია თუ არა, პროთეზირება სახლის პირობებში ჩატარდეს?

პროთეზირება მხოლოდ სპეციალიზებული ინსტიტუციის პირობებში არის შესაძლებელი. იგი მოითხოვს სხვადასხვა პროფილის (ექიმი, ტექნოლოგი, ფიზიოთერაპისტი) პროფესიონალთა ჩართულობასა და შესაბამის ინფრასტრუქტურას. ყველა სხვა სახის მტკიცება ამ საკითხის ირგვლივ საფუძველს მოკლებულია.

 

როგორია და რა ხანგრძლივობისაა პროთეზირების პროცესი?

ხელოვნური კიდურის მორგების პროცესის ხანგრძლივობა შესაძლოა რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე მერყეობდეს. ეს დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, მათ შორის იმაზე, თუ როგორია პაციენტის მდგომარეობა, როგორ არის ტაკვი მომზადებული, პროთეზირება პირველადია თუ არა და ა. შ.

საპროთეზო რეაბილიტაცია მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: პაციენტის შემოწმება მულტიპროფილური გუნდის მიერ (ექიმი, ტექნოლოგი, ფიზიოთერაპისტი), დანიშნულების განსაზღვრა, ზომების აღება და თაბაშირის ყალიბის მომზადება, საცდელი ბუდის დამზადება და პირველადი მორგება, პროთეზის აწყობა და სტატიური ელაინმენტი, დინამიური გასწორება და სასიარულო ვარჯიში (ფიზიოთერაპია),  საბოლოო ბუდის დამზადება ლამინაციით, კოსმეტიკური დამთავრება.

 

როგორი კვალიფიკაციის პროთეზისტები მოგვემსახურებიან?

ჩვენთან თქვენ მოგემსახურებიან  პროთეზისტ-ორთეზისტთა საერთაშორისო ასოციაციის (ISPO) მიერ სერტიფიცირებული სპეციალისტები. ამ მხრივ ჩვენი ორგანიზაცია ერთადერთია არა მარტო საქართველოს, სადაც არ არსებობს სახელმწიფო რეგულაცია სპეციალისტთა კვალიფიკაციის შესახებ, არამედ რეგიონის მასშტაბით და იგი სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებთან. ეს კი გულისხმობს, რომ პაციენტთა მომსახურება უნდა ხორციელდებოდეს არა ნაკლებ ISPO II კატეგორიის პროთეზისტთა მიერ ან მათი უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. პროფესიული კომპეტენციის ეს დონე გულისხმობს პროთეზირება-ორთეზირების 3 წლიანი სასწავლო პროგრამის შესაბამის კვალიფიკაციას. რადგან, სამწუხაროდ, ამ დარგში ეროვნული სასწავლო პროგრამები არ არსებობს, ჩვენი პროექტის ბაზაზე  ერთჯერადად ჩატარდა  პროთეზირება-ორთეზირების სრული სასწავლო კურსი ISPO ეგიდით, რამაც შესაბამისი კომპენტეციით აღჭურვა ჩვენს ორგანიზაციაში დასაქმებული პო ტექნოლოგები. კვალიფიკაციის ამაღლება რეგულარულად ხორციელდება Otto Bock-ის ცენტრალურ ორთოპედიულ კლინიკაში დუდერშტადში (გერმანია).  სერვისის კონტროლი ხორციელდება ISO 9001:2008 სტანდარტის შესაბამისად.