მუშაობის განრიგი

4-დან 7 მაისამდე (ჩათვლით) ორთოპედიული ცენტრი არ იმუშავებს. მუშაობა განახლდება 10 მაისიდან.