პაციენტთა საყურადღებოდ!

ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში ცენტრი მუშაობს არარეგულარული რეჟიმით.

read more