დაშვებული ტერფის (drop foot) სტიმულაციის მსუბუქი და მარტივი აპარატი

დაშვებული ტერფის (drop foot) სტიმულაციის მარტივი და ეფექტური მკურნალობა ინსულტის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების, ჰემიპლეგიისა და მრავლობითი სკლეროსის დროს. ეს არის ფუნციური ელექტროსტიმულაციის აპარატი, რომელიც მაგრდება წვივის ზედა მესამედში. იგი აანალიზებს სიარულის რეჯიმს, შესაბამისი სიხშირით წარმოქმნის ელექტროიმპულსებს და დოზირებულად აწვდის მათ ტერფის ამწევი კუნთის მაინერვებელ ნერვს. აპარატი მოხერხებული და მსუბუქია, რაც მის ყოველდღიური ინტენსიურ ხმარებას აიოლებს. ჩართვა და კალიბრაცია დისტანციურად, პულტით ხორციელდება. ყოველდღიური ვარჯიშის შედეგად მიიღწევა სიარულის გაუმჯობესების ეფექტი.