ახალი ორთოპედიული რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

ივლისი-აგვისტო 2013შპს “LMC” მიერ ჩატარებული სამშენებლო კომპანიის შერჩევის ტენდერიEvaluation Report 201309001ER – ENG – Rev 2
18 სექტემბერი 20131-ლი განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-1
24 სექტემბერი 2013მე-2 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-2
2 ოქტომბერი 2013მე-3 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-3
24 ოქტომბერი 2013
მე-4 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-4
4 ნოემბერი 2013მე-5 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-5
12 ნოემბერი 2013მე-6 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-6
21 ნოემბერი 2013მე-7 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-7
22 ნოემბერი 2013მე-8 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-8
2 დეკემბერი 2013მე-9 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-9
6 დეკემბერი 2013მე-10 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-10
16 დეკემბერი 2013მე-11 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-11
29 დეკემბერი 2013მე-12 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-12
14 იანვარი 2014მე-13 განახლება სამშენებლო უბნიდან Final-Third-party-Inspection
18 მარტი 2014მე-14 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-2nd-Contract
1 აპრილი 2014მე-16 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-3nd-Contract
4 აპრილი 2014მე-17 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-4nd-Contract
30 აპრილი 2014მე-19 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-5nd-Contract
15 მაისი 2014მე-20 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-6nd-Contract
27 მაისი 201421-ე განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-8nd-Contract
26 აგვისტო 201422-ე განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-9-10nd-Contract
3 სექტემბერი 201423-ე განახლება სამშენებლო უბნიდან Third-Party-Inspection-2-9-10nd-Contract
9 სექტემბერი 2015სამუშაოების დასრულების საბოლოო ანგარიშიThird Party Inspection-21