ახალი ორთოპედიული რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

ივლისი-აგვისტო 2013 შპს “LMC” მიერ ჩატარებული სამშენებლო კომპანიის შერჩევის ტენდერი Evaluation Report 201309001ER – ENG – Rev 2 18 სექტემბერი 2013 1-ლი განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-1 24 სექტემბერი 2013 მე-2 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-2 2 ოქტომბერი 2013 მე-3 განახლება სამშენებლო უბნიდან Third Party Inspection-3 24 ოქტომბერი 2013 მე-4 განახლება სამშენებლო უბნიდან […]

read more