პო ტექნოლოგთა კვალიფიკაცია

საპროტეზო ორთოპედიულ მომსახურებას ეწევიან რეგიონისთვის უნიკალური, საერთაშორისო კვალიფიკაციის (ISPO II კატეგორია) მქონე ტექნოლოგები. კვალიფიკაციის ამაღლება რეგულარულად ხორციელდება Otto Bock-ის ცენტრალურ ორთოპედიულ კლინიკაში დუდერშტადში (გერმანია). საჭიროების შემთხვევაში ეს კლინიკა პარტნიორობას გვიწევს საკონსულატაციო-საექსპერტო თვალსაზრისითაც.

ISO 9001:2008 სტანდარტის შესაბამისობა

2008 წელს ფონდში დაინერგა ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001:2008 სტანდარტის მიხედვით. ფონდს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი. სერტიფიცირება განახორციელა ბრიტანულმა სასერტიფიკაციო ორგანომ – “Lloyd’s Register Quality Assurance” (LRQA), რომელიც წარმოადგენს ლიდერს მსოფლიოში მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის სფეროში და აკრედიტებულია საერთაშორისო დონეზე ამერიკის, ევროპისა და აზიის წამყვან ქვეყნებში.