სხვა პროგრამები/დაფინანსება

2015 წლის პროგრამები

– წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხარდაჭერით მუშაობს პროგრამა ნაღმის აფეთქების მსხვერპლთათვის. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ზედა და ქვედა კიდურის პროტეზირება ოტო ბოკის ტიპის მოდულური ტექნოლოგიითა და თერმოპლასტიური ტაკვის მიმღები ბუდით.

– თანამონაწილეობის შემთხვევაში, მუშაობს შმიცის ფონდის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს პროტეზირებას გერმანული (ოტო ბოკი, შტრეიფენედერი) კომპონენტებით.  ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.